המשטרה עברה על החוק? 21 פברואר 2015 / עו"ד רוני אלוני סדובניק

0


המשטרה עברה על החוק? 21 פברואר 2015 / עו"ד רוני אלוני סדובניק

מסתבר שעד למפץ הגדול, עברה המשטרה על הוראות שני חוקים: 17 שנים לא קיימה את הוראות החוק למניעת הטרדה מינית המחייבים בניית מבנה להגשת תלונות וטיפול בהן.

 

בנוסף עברה המשטרה גם על חוק זכויות נפגעי עבירה הקובע בסעיף 24 כך:

"מינוי אחראים במשטרת ישראל

24. (א) משטרת ישראל תמנה שוטרים אחראים לענין חוק זה, כפי שיקבע השר לביטחון הפנים, שתפקידם להבטיח את מימוש זכויות נפגע העבירה לפי הוראות חוק זה ובין השאר:

(1) להבטיח את העברת המידע מהמשטרה לנפגעי העבירות ומנפגעי העבירות למשטרה;

(2) להנחות שוטרים ולסייע להם ביישום ההוראות לפי חוק זה;

(3) לאסוף מידע עדכני בדבר שירותי סיוע לנפגעי עבירות ולהפיצו לשוטרים.

(ב) דרך מינוי השוטרים, מספרם, תפקידיהם ואופן פעולתם ייקבעו על ידי השר לביטחון הפנים."

Share.

About Author

Comments are closed.