הרצאות

זהו עמוד לניסיון!

IMG_9260

 הבו לי את בניכם העייפים, את העניים, את ההמונים המשוועים לנשום כבני חורין –  אמה לזרוס 1883

ולכן אכתוב מילים סתם