Browsing: הגשת תלונה במשטרה

תלונה במשטרה, עו"ד רוני אלוני סדובניק עוסקת בליווי נפגעי עבירות פליליות החל מהגשת התלונה במשטרה ועד לסיומם של הליכים אזרחיים.

1 2 3 4