03-5280926 טלפון

הליכים משמעתיים | הליך משמעתי | 03-5280926

 

עורך דין להליכים משמעתיים | עורכת דין רוני אלוני סדובניק | 03-5280926 | הליכים משמעתיים | הליך משמעתי | יייצוג בהליכי שימוע, ייצוג בהליכים למניעת פיטורים , תביעות פיצויים בשל פיטורים שלא כדין, ותביעות פיצויים בשל פיטורים על רקע הטרדה מינית בעבודה.ייצוג עובדים בהליכים משמעתיים בפני בתי הדין המשמעתיים של השירות הציבורי ובפני בתי דין ו"ועדות משמעת". יצוג בהליכים משמעתיים במקום העבודה | ייצוג בהליך משמעתי בעבודה | הטרדה מינית בעבודה | הטרדה מינית בצבא | הטרדה מינית במשטרה | הטרדה מינית במגזר הציבורי | הטרדה מינית במגזר הפרטי |