ייצוג נשים

ייצוג נשים במשפט –

עו”ד רוני אלוני סדובניק לאורך כל שנות פעילותה הציבורית והפרטית, עוסקת בייצוג נשים, לוחמת עבור זכויות נשים ובמיוחד מאפשרת ייצוג משפטי ל נשים נפגעות עבירה. ייצוג משפטי במסדרונות הממשל, רשויות ציבוריות, בתי הדין, בתי משפט ועוד.

עו"ד סדובניק נאבקת שנים ארוכות נגד הדרה, קיפוח, אפליה ודיכוי של נשים, מייצגת זרם שנקרא אקטיביזם פמיניסטי במשפט, הפמיניזם המשפטי, ומביאה לידי ביטוי זכויות נשים בכלל וגם את אילו של נשים פמיניסטיות. את דרכה המשפטית היא עושה מניצחון משפטי לניצחון משפטי.
נושאים כגון ייצוג הולם לנשים ועוד.