ייצוג קטינות / קטינים נפגעי עבירה

עו"ד רוני אלוני סדובניק, עוסקת באופן ייחודי ב ייצוג קטינים נפגעי עבירה, ובמיוחד קטינים נפגעי עבירה מינית. משרדינו מעניק שרותים ומידע ל ילדים נפגעי עבירה. בנים, בנות, נערים נערות, לעו"ד דין רוני סדובניק, ניסיון רב, ב ליווי ו סיוע ל קטינים נפגעי עבירות ובמיוחד ילדים נפגעי תקיפה מינית, ילדים נפגעי עבירות מין, ילדות נפגעות תקיפה מינית.